»Κύματα» Σχολή χορού Rial dance στη Μονή Λαζαριστών

dance performance photos