Ο γάμος της Αφροδίτης και του Γιώργου στην Ευαγγελική εκκλησία

Φωτογράφηση γάμου, στην Ευαγγελική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης.