Σχολή χορού ''Φυλλίς Μάντζιαρη'' στο μέγαρο μουσικής

φωτογραφία χορού στη Θεσσαλονίκη