«ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΕΡΓΑ» Παννελήνιος διαγωνισμός χορού στην Καλαμαριά